BMW Service Inclusive.

U rijdt. Wij zorgen voor de rest.

Met de Service-Pakketten van BMW behoren zorgen over onderhoudskosten - en al naar gelang de omvang van het pakket - ook zorgen over slijtagereparaties tot het verleden. Met BMW Service Inclusive kunt u gedurende de overeengekomen periode resp. een maximum aantal kilometers zonder bijkomende kosten gebruik maken van de dienstverlening. Er zijn verschillende omvangen van dienstverlening, looptijd en maximum aantal kilometers beschikbaar. Omdat de pakketten overdraagbaar zijn op de volgende eigenaar dragen zij bij aan het behoud van waarde van uw BMW. Dat is onbezorgd genieten van mobiliteit.

De aanbiedingen van BMW Service Inclusive.
Het instappakket BMW Basic Service Inclusive omvat tegen een vaste prijs alle wezenlijke onderhoudswerkzaamheden inclusief de daarbij benodigde Original BMW Onderdelen, olie en het werkplaatstarief. In het standaardpakket BMW Service Inclusive zijn bovendien slijtagereparaties opgenomen. Het uitgebreide pakket BMW Service Inclusive + Repair omvat daarenboven het verhelpen van eventuele, gedekte gebreken aan de auto binnen de overeengekomen periode. Voor welk pakket u ook kiest, u maakt in elk geval een verantwoorde keuze. De paketten zijn verkrijgbaar bij deelnemende BMW dealers, BMW fabrieksvestigingen en erkende BMW Service Partners. Altijd geldt een overeengekomen periode of een maximum aantal kilometers, al naar gelang het eerst wordt bereikt.

BMW Service Inclusive en de Service intervalmelding.
De ideale aanvulling voor nog meer Servicegemak is al aan boord van uw BMW. De Service intervalmelding (SIM) geeft bijtijds en automatisch aan hoever u nog van het eerstvolgende onderhoud bent verwijderd. Daarbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke rijstijl en onder meer korte- of lange ritten. U kunt in het display op het dashboard eenvoudig aflezen of het gaat om bijvoorbeeld een Oliservice of het verversen van de remvloeistof. Dat is efficienter en economischer dan starre kilometerintervallen. Met de Service intervalmelding bespaart u dus tijd en geld.

BMW Service Inclusive en de Condition Based Service.

Het innovatieve onderhoudsconcept Condition Based Service (CBS) gaat zelfs nog een stap verder dan de Service Intervalmelding. Met CBS wordt de feitelijke toestand van alle belangrijke slijtagedelen, bedrijfsvloeistoffen en de van tijd- respectievelijk afgelegde kilometers afhankelijke service-omvang in de auto individueel gemeten en gecontroleerd. Naar gelang model en uitvoering geeft het InfoDisplay en ook het ControlDisplay aan wanneer de volgende service van bepaalde onderdelen nodig is. De servicebehoefte van de verschillende slijtagedelen en bedrijfsvloeistoffen wordt altijd individueel gecontroleerd en weergegeven. Op basis van alle meetresultaten wordt u via het InfoDisplay automatisch vier weken van te voren attent gemaakt op de noodzaak van een werkplaatsbezoek. Zo zijn afspraken goed te plannen en worden overbodige werkzaamheden voorkomen. Met BMW Condition Based Service en BMW Service Inclusive bespaart u dus tijd en geld.

Als u meer informatie over de BMW Service Inclusive Paketten wilt: klik dan op de volgende link. Daar staat de brochure over dit onderwerp klaar om te downloaden. Het betreft de internationale versie. Over de exacte omvang en de inhoud van de BMW Service Inclusive Pakketten in Nederland zullen wij u graag informeren.

 Download